top of page
Tørre rør

Homøopati

Homøopatien blev udviklet i begyndelsen af 18-hundredetallet af den tyske læge og kemiker, dr. Samuel Hahnemann. I en tid med store opbrud og samfundsændringer, revolutionerede Dr. Hahnemann datidens gængse syn på sundhed og medicin og udviklede Homøopatien som et alternativ til konventionel medicin.

Hahnemann ønskede at undgå de vante, hårde medicinske metoder, som ellers blev brugt på patienterne, fordi de ofte ikke havde den ønskede effekt. Efter utallige forsøg med naturmidler, opdagede han de homøopatiske midlers positive virkninger, og Homøopatien var etableret. De nye, naturlige midler behandlede det hele menneske som en helhed, og midlerne kurerede symptomer hos sygdomsramte patienter på en måde, hvor patienterne undgik store doser og de kemikalier, der normalt havde mange negative bivirkninger.

Homøopatien opstod som et behov efter naturlig behandling med lave doser og lav risiko.

Introduktion til den klassiske tilgang

Balancerende dråbeflaske

Lighedsprincippet

Grundprincippet bag den klassiske homøopati er, at "lige skal behandles med lige". Det vil sige - de symptomer, som et middel kan fremkalde hos en rask person, kan omvendt også anvendes til at behandle den sygdomsramte med samme symptomer.

Tænk for eksempel på et løg og de symptomer, løget fremskaber. Når du skærer løg, begynder dine øjne at svie og løbe i vand, og næsen løber. Kroppens reaktion på løget, minder om de symptomer, du har, når du er forkølet eller har allergi. Fordi løget fremkalder forkølelsessymptomer, når du er rask, kan lægemidlet fremstillet af løg, Allium cepa, være det rette middel, der kan hjælpe dig til at blive rask, når du oplever allergisymptomer. Denne tankegang forstås som lighedsprincippet, og er grundlæggende bag al homøopatisk medicin.

Midlerne

Alle homøopatiske midler er bæredygtige midler, udvundet af naturlige materialer, som er testet og afprøvet på raske mennesker.

 

Homøopatiske midler er, fremstillet af mineraler, planter og dyr. Midlerne er udvundet og samlet i doser, som er tilpasset og afprøvet, så de sikrer den bedste effekt. Eftersom mange af de midler, homøopatien anvender, er giftige ved større mængde, er de fortyndet flere hundrede til tusind gange, hvilket resulterer i at der ikke er noget af det oprindelige rå stof tilbage, men den energetiske frekvens er stadig bevaret. 

 

Midlerne har hver især en hel specifik energifrekvens, som går ind og påvirker klienten på et energetisk plan. Dette gør, at der ikke er bivirkninger, fordi homøopaten arbejder med klientens personlige energiplan og ikke på et kemisk plan, som ved konventionel medicin.

I den klassiske homøopati gives der kun et middel ad gangen, fordi tankegangen er, at der i princippet kun er et middel, der passer til en klients samlede symptombillede. Derved kan et enkelt middel hjælpe til at helbrede en klient for hans eller hendes samlede sygdomme, smerter og symptomer. Undervejs i et behandlingsforløb, kan midlet dog ændres, idet man når dybere og dybere ind i klientens energiplan undervejs i processen. Dette kræver oftest en justering af dosering og middeltype.

Sommerfugle
IMG_0273.JPG

Behandling hos Helhed

I homøopatien behandles det hele menneske. Ifølge den homøopatiske tankegang opstår sygdom i menneskers liv på grund af en større sammenhæng af ubalancer i en persons energifelt.

 

For at få bugt med dine udfordringer, skal vi derfor ind til roden af dine sygdomstegn. Selvom der i øjeblikket er tale om et bestemt symptom, tager jeg, i mine behandlinger, højde for dine øvrige sygdomme, smerter og symptomer. Tankegangen er, at det samlede sygdomsbillede tilsammen viser, hvilket middel du har brug for. Først når vi behandler grundproblemet, kan sygdommene og symptomerne forsvinde.

 

Når du booker en behandling hos Helhed, starter vi derfor med at tage en snak om dine symptomer, sygdomme og smerter, som du generelt oplever i livet. Selvom dit nuværende symptom f.eks. er akne, taler vi derfor også om, hvad du ellers oplever af symptomer i din hverdag. 

Ved at vurdere dine samlede udfordringer, finder jeg frem til det specifikke middel, som svarer til den energifrekvens, du har brug for. Des bedre samlet billede, jeg får af dig som person, des mere præcis, kan jeg være i at finde det rette middel. Derfor ser jeg mine behandlinger som et samarbejde mellem mig og mine klienter. Dette kræver åbenhed, empati og tillid, og det vigtigt for mig, at du føler dig tryg i løbet af din behandling.

bottom of page